TELEFOANE UTILE
Primar: 0722.676.161
Viceprimar: 0722.220.518
Secretar: 0720.529.580
Tel/Fax: 0244.485.012
0244.485.500
Email:
primaria_sirna@yahoo.com
AUDIENTE
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Vineri: 1000-1300
Program
Luni-Joi:  800-1600
Vineri: 800-1300
Serviciul Biblionet
biblionet

 

BIBLIONET-LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA

 Biblioteca Comunală Şirna este singura instituţie culturală de interes local și asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.

Ca instituţie publică ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca Comunală Şirna se preocupǎ permanent de îmbunǎtǎţirea, diversificarea şi modernizarea serviciilor, iniţiind şi derulând în acest sens activitǎţi culturale, parteneriate şi proiecte.

Astfel, în anul 2009, în luna mai, biblioteca a depus dosarul de înscriere în Programul Naţional „BIBLIONET- lumea în biblioteca mea”, program finanţat de Bill şi Melinda Gates, (Bill Gates - co-fondatorul Microsoft), prin intermediul cǎruia se dorea obţinerea unor calculatoare necesare pentru înfiinţarea, la Biblioteca Comunalǎ Şirna, a unui Centru de Internet pentru Public, care sǎ faciliteze utilizatorilor accesul gratuit la informaţie.

BIBLIONET este un program de cinci ani, care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de instruire şi tehnologia furnizatǎ – calculatoare, softurile aferente şi echipamente periferice – BIBLIONET va ajuta bibliotecile sǎ asigure servicii în comunitǎţile locale, sub forma unui parteneriat între  IREX (International Research and Exchanges Board), Asociaţia Naţionalǎ a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autoritǎţi locale şi naţionale şi biblioteci din ţarǎ.

Este de menţionat cǎ şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în calitate de partener, susţine Programul „BIBLONET – lumea în biblioteca mea” şi modernizarea bibliotecilor publice din România.

Pentru diminuarea costurilor privind organizarea şi funcţionarea unui astfel de Centru de Internet Public la Biblioteca Comunală Șirna am gǎsit oportunǎ accesarea acestui program de dezvoltare, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeanǎ „Nicolae Iorga” şi cu alte biblioteci publice din judeţ.

La sfârşitul lunii ianuarie 2011, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti aduce la cunoştinţǎ autorităților locale printr-o adresă cǎ Biblioteca Comunalǎ Şirna este câştigǎtoarea programului „BIBLIONET- lumea în biblioteca mea”.

Biblioteca noastră, în calitate de co-partener cu Biblioteca Judeţeanǎ „Nicolae Iorga” Ploieşti în programul BIBLIONET, va asigura accesul gratuit al publicului la informaţii online, beneficiind gratuit de cursuri de formare pentru personalul de specialitate din bibliotecă, şi obţinând prin program, ca donație, echipamente în valoare de 2185.13 $ şi software în valoare de 4220.00 $, în vederea modernizǎrii bibliotecii.

Prin accesarea acestui program, Biblioteca Comunalǎ Şirna a primit, la sfârşitul lunii mai 2011,

4 computere şi softurile aferente, 4 camere web și căști, echipament de scanare şi tipǎrire, precum şi un proiector, în valoare de 34 500 lei, fără a lua în calcul costul cursurilor de formare.

 În luna mai, bibliotecarul a participat la cursul de perfecționare ”Tehnologia informației și administrarea calculatoarelor cu internet pentru public în biblioteci”, în luna iulie a luat parte la workshop-ul ”Lideri și inovatori în biblioteca publică: din experiența bibliotecarilor români din SUA”, desfășurat la Centrul Cultural American. Bibliotecarul a urmat cursul de formare profesională în sistem de vouchere „Dezvoltarea Serviciilor de Bibliotecă”, organizat de ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România), în perioada august-septembrie 2011, la Centrul de Formare Profesională Bușteni. De asemenea, în luna decembrie 2010, a participat la Cafeneaua ANBPR de la Slobozia, alături de reprezentanți ai Bibliotecii Județene ”Nicolae Iorga” Ploiești, iar în 2011 a luat parte la lansările Biblionet din comunele Valea Călugărească și Bertea.

Primǎria Comunei Şirna, în calitate de co-partener, şi-a asumat urmǎtoarele responsabilitǎţi aferente administrǎrii şi funcţionǎrii Centrului de Internet pentru Public: abonamentul Internet, asigurarea echipamentelor donate prin Programul BIBLIONET, plata utilitǎţilor (încǎlzire, energie), asigurarea securitǎţii Centrului Internet prin instalarea unor sisteme de siguranţǎ, asigurarea de mobilier corespunzător funcţionării Centrului de Internet pentru Public.

De altfel, responsabilul de bibliotecǎ a solicitat ca, la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe 2011, sǎ se ia în calcul şi sumele corespunzǎtoare implementǎrii Programului BIBLIONET.  

În luna februarie 2011, Consiliul Local Şirna a adoptat Hotărârea nr. 7 din 14.02.2011 privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii Comunale Şirna la Programul Naţional BIBLIONET.

Toţi cei 15 consilieri locali: Andrei Gabriel, Bâra Ioan, Dumitru Marin, Ilie Alexandru, Malea Ion, Nicolae Cristian, Popescu Viorica, Pîrvu Ionel, Radu Dumitru, Sandu Daniel, Sandu Marian, Savu Matei, Stan Victor, Stănilă Ionel, Voicu Gheorghe au votat pentru implementarea Programului, conştienţi fiind de oportunităţile educaţionale, economice sau sociale oferite online utilizatorilor, prin intermediul accesului gratuit la Internet.

Ulterior, autorităţile locale, d-l primar Zaharia Marian, d-l viceprimar Bâra Ioan, d-l secretar Mihai Vasile, d-na contabilă Martin Elena-Rodica au oferit tot sprijinul pentru ca în biblioteca noastră să fie asigurate toate condiţiile pentru implementarea programului în cele mai bune condiţii. Astfel, a fost comandat mobilier corespunzător pentru echipamente, care a fost adus în luna iulie, a fost montat sistemul de alarmă în luna octombrie, a fost schimbată uşa de la intrarea în clădire în noiembrie, iar la sfârşitul lunii decembrie a fost finalizată revizia instalaţiei electrice, montându-se prize corespunzătoare folosirii calculatoarelor şi a celorlalte echipamente. Trebuie menționat faptul că în anul 2010 s-au realizat și lucrări de modernizare a spațiului bibliotecii, dispunându-se executarea unor lucrări de zugrăvire, montare parchet, reparație sobă.

Calculatoarele au fost testate de utilizatori, aceştia fiind absolut entuziasmați de existenţa Centrului de Internet pentru Public, inaugurat oficial pe data de 28 ianuarie 2012.

În anul 2012 Biblioteca Comunală Şirna are în vedere iniţierea unor cursuri gratuite de utilizare a calculatorului şi a tehnologiilor web pentru utilizatori, urmărind să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă.

Iată ce declara, pentru cititorii revistei Fântâna din Șirna, domnul Daniel Golgoţ, coordonator regional al Programului Național ”Biblionet - Lumea în biblioteca mea”:

Mă bucur să găsesc la Șirna o comunitate atât de strânsă, o bibliotecă atât de primitoare și un bun exemplu de conlucrare și solidaritate între partenerii sociali locali. Am fost mulțumit să aflu de sprijinul necondiționat al autorităților publice locale pentru implementarea programului Biblionet la Biblioteca Șirna. Am fost încântat să cunosc o bibliotecară implicată în atâtea activități și aplecată spre nevoile comunității pe care o slujește. Din partea finanțatorului și din partea Fundației IREX, care implementează la nivel național programul Biblionet, transmit felicitări sincere și urări de succes în viitoarele activități ale Bibliotecii Comunale Șirna.”