TELEFOANE UTILE
Primar: 0722.676.161
Viceprimar: 0722.220.518
Secretar: 0720.529.580
Tel. fix: 0244.485.012
AUDIENTE
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Vineri: 1100-1400
Anunturi

1. Anunt pentru concurs de recrutare pentru ocuparea  posturilor  vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului financiar-contabil, consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului financiar-contabil, consilier, clasa I, grad profesional  asistent in cadrul  Biroului Politiei locale si doua posturi de politist local, clasa III, grad profesional debutant in cadrul  Biroului Politiei locale. din data de 10.12.2014  (click aici pentru a descarca documentul in care sunt prezentate toate detaliile necesare)

2. Anunt pentru concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului financiar-contabil, consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achizitii publice si doua posturi de politist local, clasa III, grad profesional debutant in cadrul Biroului Politiei locale (click aici pentru a descarca documentul in care sunt prezentate toate detaliile necesare)

3. PLAN DE APARARE impotriva inundatiilor , gheturilor, poluarilor accidentale si accidentelor la constructii hidrotehnice : Perioada 2014 - 2017 ( Reambulare topografica)

4. Strategia de dezvoltare durabila a comunei Sirna - ( click aici pentru a descarca fisierul pdf care descrie in detaliu aceastra strategie elaborata  de catre primarie)

5. Contract pentru constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesara sustinerii acestora.

6. Regulament privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Sirna in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesara sustinerii acestora, modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea retelelor de comunicatii electronice.

7. Primaria comunei Sirna, str. Principala, nr. 165A, sat Tariceni, judetul Prahova, organizeaza o licitatie publica in data de 13.05.2014, ora 10:00. Sedinta de licitatie se va desfasura la sediul Primariei comunei  Sirna din str. Principala, nr. 165A, sat Tariceni, judetul Prahova, in sala de consiliu de la etajul 1.

Obiectul licitatiei consta in inchirierea pajistilor din domeniul privat al comunei Sirna, judetul Prahova in suprafata de 65 ha situate in zonele : Satul Tariceni - 50 ha, Satul Varnita - 15 ha.

Pentru mai multe detalii va rugam sa dati click AICI pentru a accesa documentul in cauza.

8. ANUNT! PRIMARIA COMUNEI SIRNA, JUDETUL PRAHOVA, ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE  IN GRAD PROFESIONAL

9. ANUNT concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului financiar-contabil, consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar, registru agricol si un post de politist local, clasa III, grad profesional debutant in cadrul Biroului Politiei locale. 

10. ANUNT Primaria comunei Sirna organizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzitor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului gospodarire, intretinere, reparatii, deservire.

11. Anunt licitatie pasune.

12. Anunt! Primaria Comunei Sirna organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor, personal contractual in cadrul Compartimentului Gospodarire, intretinere, reparatii, deservire.

13. Anunt licitatie publica in data de 27.03.2017, in vederea inchirierii pasunilor ramase neadjudecate prin licitatie in anul 2016

14. Primaria Sirna organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea  posturilor  vacante de   consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului achizitii publice si investitii ,  consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului juridic, secretariat, administrativ, registratura si un post politist local, clasa III, grad profesional debutant in cadrul Biroului Politiei locale. (Click aici pentru a vizualiza documentul in care sunt prezentate detaliile necesare.)

15. Anunt nr. 3204/27.04.2017: Primaria Comunei Sirna , judetul Prahova organizeaza examen de promovare in grad profesional din functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului financiar-contabil, in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal. Pentru a vizualiza documentul care contine mai multe detalii, click aici.

16. Primaria comunei Sirna, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de administrator public, functie de natura contractuala, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001. 

Pentru a vizualiza documentul care contine mai multe detalii, click aici.

17. Primaria comunei Sirna organizeaza in conformitate cu prevederile art. 22 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58, alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare , concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului achizitii publice si investitii. Pentru detalii, click aici.

18. Primaria comunei Sirna, nr. 165A, sat Tariceni, judetul Prahova, organizeaza licitatie publica in data de 24.11.2017, ora 10:00.

19. Bibliografie pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal si pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului achizitii publice si investitii(click aici pentru detalii);